• Údaje o kapitánovi skupiny

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Údaje o účastníkoch (členoch)

  Tieto údaje vypĺňa kapitán, čím registruje menovaných účastníkov do súťaže v rámci svojho tímu.
 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.

 • Výber školy, ktorú registrovaná osoba navštevuje. Škola s najväčším počtom účastníkov vyhráva na konci súťaže data projektor.