3 x 45 min KJ

95.00 

Kondičné jazdy v trvaní 135 minút.