3 x 45 min KJ

72.00 

Kondičné jazdy v trvaní 135 minút.