Kondičné jazdy

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí už vodičský preukaz majú a chcú sa zdokonaliť vo vedení motorového vozidla, alebo opätovne nacvičiť zručnosti potrebné pre bezpečné a sebaisté vedenie motorového vozidla.

 

Kondičné jazdy

45 minút

25.00210.00

Kondičné jazdy v trvaní 45 minút

Kondičné jazdy

60 minút

29.00250.00

Kondičné jazdy v trvaní 60 minút

-15%

Kondičné jazdy

90 minút

39.00299.00

Kondičné jazdy v trvaní 90 minút

Na čo kladieme dôraz?

Dôraz kladieme jednoznačne na Vaše schopnosti, čas a všetky požiadavky! Počas kondičnej jazdy naši inštruktori, berúc do úvahy Vaše individuálne požiadavky, pristupujú k Vám veľkou trpezlivosťou a najväčší dôraz kladú medzi ostatnými na nasledovné vedomosti a zručnosti:

  • Prehľad legislatívnych zmien, ktoré nastali od Vašej poslednej skúsenosti s vedením motorového vozidla až po súčasnosť.
  • Náuka o vozidlách a ich údržba (načo treba sústrediť pozornosť pre správne, bezpečné a bezproblémové fungovanie motorového vozidla).
  • Základné vodičské techniky (rozbiehanie, rozbiehanie do svahu, spomaľovanie, zastavenie, radenie rýchlostných stupňov, odbočovanie, cúvanie atď.).
  • Jazda na hlavných a vedľajších cestách.
  • Jazda v hustej premávke.
  • Jazda na Vami vybranej trase.
  • Jazda pomocou GPS
  • Parkovanie