Kondičné jazdy

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí už vodičský preukaz majú a chcú sa zdokonaliť vo vedení motorového vozidla, alebo opätovne nacvičiť zručnosti potrebné pre bezpečné a sebaisté vedenie motorového vozidla.

 

Kondičné jazdy

1 x 45 min

25.00

Kondičné jazdy v trvaní 45 minút

Kondičné jazdy

3 x 45 min

80.00

Kondičné jazdy v trvaní 45 minút

Kondičné jazdy

10 x 45 min

240.00

Zvýhodnený balíček desiatich kondičných jázd v trvaní 45 minút. Zvýhodnená cena platí do 15. 7. 2019.

Na čo kladieme dôraz?

Dôraz kladieme jednoznačne na Vaše schopnosti, čas a všetky požiadavky! Počas kondičnej jazdy naši inštruktori, berúc do úvahy Vaše individuálne požiadavky, pristupujú k Vám veľkou trpezlivosťou a najväčší dôraz kladú medzi ostatnými na nasledovné vedomosti a zručnosti:

  • Prehľad legislatívnych zmien, ktoré nastali od Vašej poslednej skúsenosti s vedením motorového vozidla až po súčasnosť.
  • Náuka o vozidlách a ich údržba (načo treba sústrediť pozornosť pre správne, bezpečné a bezproblémové fungovanie motorového vozidla).
  • Základné vodičské techniky (rozbiehanie, rozbiehanie do svahu, spomaľovanie, zastavenie, radenie rýchlostných stupňov, odbočovanie, cúvanie atď.).
  • Jazda na hlavných a vedľajších cestách.
  • Jazda v hustej premávke.
  • Jazda na Vami vybranej trase.
  • Jazda pomocou GPS
  • Parkovanie