1. 15.10.2019 o 16:00 – termín otvorený
2. 29.10.2019 o 16:00 – termín otvorený