3 x 45 min KJ

79,00 

Kondičné jazdy v trvaní 135 minút.