3 x 45 min KJ

75,00  70,00 

Kondičné jazdy v trvaní 135 minút.