Dňom 15. 2. 2021 bolo udelené povolenie na vykonávanie skúšok z OS za nasledovných podmienok:

1) osoba – žiadateľ sa preukáže:

  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo negatívnom výsledku AG testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 7 dní,
  • potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace,
  • ak bol zaočkovaný proti chorobe aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

2) osoba – žiadateľ môže vykonať skúšky len s prekrytými dýchacími cestami,

3) v miestnosti sa smie okrem skúšobného komisára nachádzať najviac 5 žiadateľov, pričom musí byť dodržaný vzájomný odstup medzi žiadateľmi najmenej 2 metre,

4) prevádzkovateľ AŠ zabezpečí prípravok na dezinfekciu rúk pred vstupom do AŠ a v priestoroch skúšobných miestností,

5) prevádzkovateľ AŠ zabezpečí pravidelnú dezinfekciu plôch a priestorov ako aj nárazové vetranie priestorov,

6) pri skúške z vedenia mot. vozidiel v cestnej premávke sa vo vozidle okrem inštruktora a skúš. komisára môže nachádzať len jeden žiadateľ – všetci s prekrytými hornými dýchacími cestami.

7) v prípade, že dôjde preradeniu okresu Trenčín do IV. stupňa varovania, skúšky budú s okamžitou platnosťou pozastavené.