Pre úspešný zápis do kurzu je potrebné priniesť a vyplniť nasledovné tlačivá:

  • Prihláška do autoškoly
  • Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia – vytlačené obojstranne!

Tieto tlačivá môžete stiahnuť z našej stránky: na stiahnutie.

Pozor, pri žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nevypĺňate celé tlačivo! Nižšie si pozrite sprievodcu, ktoré časti je potrebné vyplniť, ktoré vypĺňa váš zákonný zástupca, lekár, a ktoré sa nevypĺňajú.

Žiadosť - predná strana
Žiadosť – predná strana
Žiadosť - zadná strana
Žiadosť – zadná strana