10 x 45 min KJ (A1/A2/A)

300,00 

Kondičné jazdy na motocykle.