3 x 45 min KJ

90,00 

Kondičné jazdy v trvaní 135 minút.