Doškoľovací kurz

Tento kurz môžete u nás absolvovať podľa zákonom stanovených podmienok za čo najkratší čas, aby ste mohli získať späť svoje vodičské oprávnenie. Rýchlo a lacno, všetko v zmysle platných predpisov.

Pri doškoľovacom kurze je potrebné podľa predpisov absolvovať 12×45 minút teoretickej výučby a 6×45 minút praktického výcviku.

Potrebné doklady:

  • Rozhodnutie orgánu policajného zboru o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu – tento list doneste so sebou. Bez rozhodnutia Vás nemôžeme prihlásiť!
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – tlačivo si môžete vyzdvihnúť u nás v autoškole, alebo stiahnuť a vytlačiť.
  • Potvrdenie o psychickej spôsobilosti – v prípade, že Vám bolo nariadené.

Doškoľovacie kurzy

Doškoľovací kurz

Doškoľovací kurz. Cena dohodou.