Vodičské kurzy

Výcvik šoférov osobných automobilov

EASY autoškola sa špecializuje na výcvik šoférov osobných automobilov. Základné kurzy sme vyprofilovali podľa potrieb našich klientov tak, aby si každý vedel vybrať podľa vlastných možností a potrieb, a tak zvládol výcvik úspešne a efektívne.

Poskytujeme tiež špeciálne preškoľovacie kurzy, kurz v angličtine a kurz pre seniorov.

Základné kurzy

Viac o jednotlivých kurzoch, ich priebehu a náplni sa dozviete po kliknutí na zvolený kurz.

-20 €
899,00 

Základný kurz obsahujúci všetko potrebné.

-20 €
999,00 

Kurz nastavený na čo najrýchlejšie ukončenie.

-20 €
1.299,00 

Kurz, ktorý sa Vám dokonale prispôsobí.

-20 €
949,00 

Kompletne vybavený kurz vrátane poplatkov.

Doplnkové kurzy

Priebeh kurzov a skúšky

Po úspešnom prihlásení sa na kurz začína výuka – obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teória prebieha v priestoroch autoškoly. Pozostáva z 32 vyučujúcich hodín, na čase vyučovania sa vždy dohodneme. Neúčasť na niektorej hodine si môžeš bezplatne nahradiť. Výučba prebieha zábavnou uvoľnenou formou, ale zároveň zodpovednou a poctivou prípravou tak, aby si mohol zvládnuť skúšky na prvýkrát.

Posledná hodina teórie sa zaoberá praktickou údržbou vozidla. Naučíš sa základné veci, ako vymeniť koleso, skontroluješ všetky prevádzkové kvapaliny, funkčnosť riadenia, osvetlenia, kontrolu bŕzd , čo musíš mať v povinnej výbave a pod.

Skôr než ukončíš výcvik, musíš absolvovať kurz prvej pomoci. Po jeho úspešnom zvládnutí získaš platný certifikát.

Po absolvovaní všetkých povinných častí ťa čaká záverečná skúška. Po ukončení jázd je potrebné v autoškole uhradiť  33,- € za kolky (neplatí pre EASY Komplet), a potom budeš prihlásený na skúšky. Záverečná skúška začína písomnými testami v autoškole. Ak testy úspešne zvládneš, pokračuješ v druhej časti skúšky a to na autocvičisku, kde zodpovieš otázky z konštrukcie a ukážeš svoju jazdu zručnosti pomedzi kužele, kolmé a pozdĺžne parkovanie. Po úspešnom absolvovaní pokračuješ do tretej časti, ktorú predstavuje jazda v cestnej premávke. Ak si dodržal všetky predpisy a pokyny skúšobného komisára, ktorý ťa ohodnotí prospel, obdržíš doklad o udelení vodičského oprávnenia. Tým úspešne absolvuješ záverečnú skúšku autoškoly. Následne je potrebné navštíviť klientské centrum (Okresný úrad Žilina, Obchodná ulica – Vysokoškolákov 8556/33B) a počkať na doručenie vodičského preukazu. Jazdiť je možné až s vodičským preukazom.

Teoretická časť – 32 hodín výuky teórie

 • Pravidlá cestnej premávky (20 vyučovacích hodín)
 • Náuka o vozidlách a ich údržba (3 vyučovacie hodiny)
 • Teória vedenia vozidla (2 vyučovacie hodin)
 • Zásady bezpečnej jazdy (4 vyučovacie hodiny)
 • Opakovanie (2 vyučovacie hodiny) – Test na “nečisto

Praktická časť – 41 hodín praktického výcviku (jazdy)

V EASY Autoškole začínaš jazdiť hneď! Prvých 6 hodín na autocvičisku môžeš u nás absolvovať ešte skôr ako absolvuješ prvých 16 hodín teórie. Zvyšných 31 hodín je rozdelených nasledovne:

 • Oboznámenie s vozidlom (1 vyučovacia hodina)
 • Autocvičisko (6 vyučovacích hodín)
 • Mierna intenzita cestnej premávky (3 vyučovacie hodiny)
 • Zvýšená intenzita cestnej premávky (10 vyučovacích hodín)
 • Autocvičisko (2 vyučovacie hodiny)
 • Zvýšená intenzita cestnej premávky (16 vyučovacích hodín)

*1 vyučovacia hodina = 45 minút

Kondičné jazdy

Zdokonalenie vo vedení motorového vozidla

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí už vodičský preukaz majú a chcú sa zdokonaliť vo vedení motorového vozidla, alebo opätovne nacvičiť zručnosti potrebné pre bezpečné a sebaisté vedenie motorového vozidla.

Na čo kladieme dôraz?

Pri kondičných jazdách kladieme dôraz na zdokonalenie potrebných schopností a zručností pri vedení motorového vozidla. Ide hlavne o zvládnutie vedenia vozidla v zložitých dopravných situáciách, na špecifických úsekoch, pri parkovaní, cúvaní, rozbiehaní sa do kopca a pod.

Kondičné jazdy sú určené predovšetkým vodičom, ktorí si nie sú na 100% istí svojimi schopnosťami a majú záujem o ich zdokonalenie a odbúranie stresu pri šoférovaní. Preto si dávame záležať, aby bol prístup inštruktorov trpezlivý, výcvik dôsledný a zvládnutý v pohodovej atmosfére.

 • Prehľad legislatívnych zmien, ktoré nastali od vašej poslednej skúsenosti s vedením motorového vozidla až po súčasnosť.
 • Náuka o vozidlách a ich údržba (načo treba sústrediť pozornosť pre správne, bezpečné a bezproblémové fungovanie motorového vozidla).
 • Základné vodičské techniky (rozbiehanie, rozbiehanie do svahu, spomaľovanie, zastavenie, radenie rýchlostných stupňov, odbočovanie, cúvanie atď.).
 • Jazda na hlavných a vedľajších cestách.
 • Jazda v hustej premávke.
 • Jazda na vami vybranej trase.
 • Jazda pomocou GPS.
 • Parkovanie.
35,00 

Kondičné jazdy v trvaní 45 minút

299,00 

Zvýhodnený balíček desiatich kondičných jázd v trvaní 45 minút.

Ďalšie produkty a služby

Pre šoférov osobných automobilov

Ostatné

Učebnica

19,99 

Učebnica

249,00 

Teoretická výuka online

17,99 

Multimediálny kurz a podklady na USB

249,00 

32 hodín teórie.

Doškoľovacie kurzy

Doškoľovací kurz

Doškoľovací kurz. Cena dohodou.

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci

35,00 

Zdravotná príprava s certifikátom.