Hľadáme inštruktora do Považskej Bystrice

Hľadáme inštruktora autoškoly pre sk. B na otvárajúcu sa pobočku EASY autoškoly v Považskej Bystrici. Je potrebné mať oprávnenie, ktoré sa získava úspešným absolvovaním inštruktorského kurzu.

Čo ak nemám inštruktorský kurz? Ako mám postupovať?

Pošli si prihláškuSKVZA ťa bude informovať o otvorení najbližšieho inštruktorského kurzu. Kurz sa obyčajne otvára do naplnení potrebného množstva uchádzačov a môže sa otvoriť v ktoromkoľvek meste na Slovensku.  Cena kurzu je jednotná – 1500 €. Po odpracovanom roku v EASY autoškole preplácame prvú polovicu ceny kurzu (750 €). Po dvoch rokoch práce inštruktora v EASY autoškole preplácame druhú polovicu ceny kurzu (750 €).

Na stránkach skvza.sk nájdeš zoznam výcvikových stredísk kde môžeš kurz absolvovať.

Pred nástupom do kurzu si over či sme pozíciu inštruktora už neobsadili.

Aké sú podmienky získania inštruktorského oprávnania?

Inštruktorské oprávnenie môže byť udelené len žiadateľovi, ktorý:

 • má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie
 • je bezúhonný
 • je plne spôsobilý na právne úkony
 • je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly
 • má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
 • má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie
 • úspešne vykonal inštruktorskú skúšku

Môžem u vás pracovať aj bez inštruktorského oprávnenia?

Nie, to nie je možné.

Mám inštruktorský kurz. Kedy môžem u vás začať pracovať?

To sa dohodneme na osobnom pohovore kde zistíme obsadenosť v konkrétnom meste a podmienky spolupráce.

Čo je obsahom práce inštruktora EASY autoškoly?

Obsahom práce je teorietický a praktický výcvik žiakov v kurzoch sk. B, prípadne inej skupiny, zapájanie sa do výchovno-vzdelávacích aktivít a propagácie autoškoly.

Výhody práce inštruktora

Práca inštruktora v EASY autoškole má veľa výhod:

 • flexibilné plánovanie si pracovného času
 • možnosť pracovať aj na skrátený úväzok
 • skvelý kolektív, ktorý trávi spolu čas aj mimo pracovnej doby
 • vysoká miera autonómie
 • priestor využiť svoje talenty, schopnosti a nápady v oblasti propagácie autoškoly
 • podpora administratívy a managementu
 • spoločné stretká a teambuildingy

Ak máš záujem, neváhaj a kontaktuj nás.

 

Ďalšie aktuality