10 x 45 min KJ

295.00 

Zvýhodnený balíček desiatich kondičných jázd v trvaní 45 minút.