EASY Skupiny (skupinová zľava)

Dodatočná zľava pre teba, kamarátov, kolegov alebo rodinu na kurz EASY Štandard!

  • 5 osôb = zľava 5% z ceny kurzu
  • 10 osôb = zľava 10% z ceny kurzu
  • 15 osôb = zľava 15% z ceny kurzu

Napríklad, pri počte 10 prihlásených osôb sa cena kurzu 750,- EUR zníži o 10% (75,- EUR) pre každého účastníka. Výsledná cena za kurz je tak 675,- EUR.
Podmienky: Zľava sa vzťahuje na kurz EASY Štandard. Minimálny počet prihlásených pre udelenie zľavy sú 4 žiaci. Percento zľavy sa zvyšuje úmerne s počtom osôb, napríklad pri počte 7 osôb je miera zľavy 7% z ceny kurzu. Horná hranica pre zľavu je 20% pri počte 20 prihlásených osôb. Pre platnosť skupinovej registrácie je potrebné, aby každý člen zaplatil zálohu v stanovenom termíne. Akcia EASY Skupina nie je časovo obmedzená a je platná do odvolania.

Ďalšie ponuky