Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie sk. B

EASY autoškola sa špecializuje na výcvik šoférov osobných automobilov. V ponuke máme 4 základné kurzy: Štandard, Zrýchlený, Komplet a Individuál. Tieto kurzy sme vyprofilovali podľa potrieb našich klientov tak, aby si každý vedel vybrať podľa vlastných možností a potrieb, a tak zvládol výcvik úspešne a efektívne. Aby sme Vám uľahčili výber správneho kurzu, zhrnuli sme všetky potrebné informácie na tejto stránke. V prípade potreby Vám vieme ďalej poradiť osobne, telefonicky alebo mailom.

Priebeh kurzu

Po úspešnom prihlásení sa na kurz začína výuka – obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teória prebieha v priestoroch autoškoly. Pozostáva z 32 vyučujúcich hodín, na čase vyučovania sa vždy dohodneme. Neúčasť na niektorej hodine si môžeš bezplatne nahradiť. Výučba prebieha zábavnou uvoľnenou formou, ale zároveň zodpovednou a poctivou výučbou, aby si bol pripravený zvládnuť skúšky na 1x.

V rámci poslednej teórie absolvuješ praktickú údržbu. Naučíš sa základné veci, ako vymeniť koleso, skontroluješ všetky prevádzkové kvapaliny, funkčnosť riadenia, osvetlenia, kontrola bŕzd , čo musíš mať v povinnej výbave a pod.

Kurz prvej pomoci

Skôr než ukončíš výcvik, musíš absolvovať kurz prvej pomoci a po úspešnom zvládnutí získaš platný certifikát. Ďalšie informácie na stránke Kurzu prvej pomoci.

Záver kurzu

Po absolvovaní všetkých povinných častí, ťa čaká záverečná skúška. Po ukončení jázd je potrebné v autoškole uhradiť  33,- € za kolky, a potom budeš prihlásený na skúšky. Záverečná skúška začína písomnými testami v autoškole, ak testy úspešne zvládneš, pokračuješ v druhej časti skúšky a to na autocvičisku, kde zodpovieš otázky z konštrukcie a ukážeš svoju jazdu zručnosti pomedzi kužele, kolmé a pozdĺžne parkovanie. Po úspešnom absolvovaní pokračuješ do tretej časti, ktorú predstavuje jazda v cestnej premávke. Ak si dodržal všetky predpisy a pokyny skúšobného komisára, ktorý ťa ohodní prospel, obdržíš doklad o udelení vodičského oprávnenia. Tým úspešne absolvuješ záverečnú skúšku autoškoly. Následne je potrebné navštíviť klientské centrum (Okresný úrad Žilina, Obchodná ulica – Vysokoškolákov 8556/33B) a počkať na doručenie vodičského preukazu. Jazdiť je možné až s vodičským preukazom.

Vyhláška

Do skupiny motorových vozidiel B patria:

 • motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
 • motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg a nepresahuje 4250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg.

Teoretická časť – 32 hodín výuky teórie

 • Pravidlá cestnej premávky (20 vyučovacích hodín)
 • Náuka o vozidlách a ich údržba (3 vyučovacie hodiny)
 • Teória vedenia vozidla (2 vyučovacie hodin)
 • Zásady bezpečnej jazdy (4 vyučovacie hodiny)
 • Opakovanie (2 vyučovacie hodiny) – Test na “nečisto”

*1 vyučovacia hodina = 45 minút

Praktická časť – 41 hodín praktického výcviku (jazdy)

V Easy autoškole začínaš jazdiť hneď! Prvých 6 hodín na autocvičisku môžeš u nás absolvovať ešte skôr ako absolvuješ prvých 16 hodín teórie. Zvyšných 31 hodín je rozdelených nasledovne:

 • Oboznámenie s vozidlom (1 vyučovacia hodina)
 • Autocvičisko (6 vyučovacích hodín)
 • Mierna intenzita cestnej premávky (3 vyučovacie hodiny)
 • Zvýšená intenzita cestnej premávky (10 vyučovacích hodín)
 • Autocvičisko (2 vyučovacie hodiny)
 • Zvýšená intenzita cestnej premávky (16 vyučovacích hodín)

EASY Štandard

 • Teoretická výučba pozostáva z 32 vyučovacích hodín (teórie bývajú 2-3 krát do týždňa). Praktická časť pozostáva z 41 hodín, plánuje sa podľa vzájomnej dohody s inštruktorom.
 • V cene nie sú zahrnuté kolky (33,- €) a kurz zdravotnej pomoci (30,- €)
-6%

Kurzy pre sk. B

EASY Štandard

800,00  750,00 

Základný kurz obsahujúci všetko potrebné.

EASY Zrýchlený

 • Ukončenie do 21 dní (platí len pre praktický výcvik)
 • Teoretická výučba pozostáva z 32 vyučovacích hodín (teórie bývajú 2-3 krát do týždňa). Praktická časť pozostáva z 41 hodín – ukončenie praktického výcviku do 21 dní)
 • V cene nie sú zahrnuté kolky (33,- €) a kurz zdravotnej pomoci (30,- €)

Kurzy pre sk. B

EASY Zrýchlený

899,00 

Kurz nastavený na čo najrýchlejšie ukončenie.

EASY Komplet

 • Teoretická výučba pozostáva z 32 vyučovacích hodín (teórie bývajú 2-3 krát do týždňa). Praktická časť pozostáva z 41 hodín, plánuje sa podľa vzájomnej dohody s inštruktorom
 • V cene sú zahrnuté kolky aj kurz zdravotnej pomoci.

 

-8%

Kurzy pre sk. B

EASY Komplet

849,00  777,00 

Kompletne vybavený kurz vrátane poplatkov.

EASY Individuál

 • Ukončenie do 21 dní (platí pre teoretický aj praktický výcvik)
 • Teoretická výučba pozostáva z 32 vyučovacích hodín (teórie bývajú 2-3 krát do týždňa). Praktická časť pozostáva z 41 hodín – teoretickú aj praktickú výučbu plánujeme podľa Vášho voľného času, plne sa prispôsobíme
 • V cene nie sú zahrnuté kolky (33,- €) a kurz zdravotnej pomoci (30,- €)

 

Kurzy pre sk. B

EASY Individuál

999,00 

Kurz, ktorý sa Vám dokonale prispôsobí.