Hľadáme inštruktora do Považskej Bystrice

Hľadáme inštruktora autoškoly pre sk. B na otvárajúcu sa pobočku EASY autoškoly v Považskej Bystrici. Je potrebné mať oprávnenie, ktoré sa získava úspešným absolvovaním inštruktorského kurzu. Ak už máš inštruktorské oprávnenie, neváhaj nás kontaktovať na 0948122708 alebo pb@easyautoskola.sk.

Čo ak nemám inštruktorský kurz? Ako mám postupovať?

Pošli si prihláškuSKVZA ťa bude informovať o otvorení najbližšieho inštruktorského kurzu. Kurz sa obyčajne otvára do naplnení potrebného množstva uchádzačov a môže sa otvoriť v ktoromkoľvek meste na Slovensku.  Cena kurzu je jednotná – 1500 €. Po odpracovanom roku v EASY autoškole preplácame prvú polovicu ceny kurzu (750 €). Po dvoch rokoch práce inštruktora v EASY autoškole preplácame druhú polovicu ceny kurzu (750 €).

Na stránkach skvza.sk nájdeš zoznam výcvikových stredísk kde môžeš kurz absolvovať.

Pred nástupom do kurzu si over či sme pozíciu inštruktora už neobsadili, prípadne si s nami dohodni osobný pohovor.

Aké sú podmienky získania inštruktorského oprávnenia?

Inštruktorské oprávnenie môže byť udelené len žiadateľovi, ktorý:

 • má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie
 • je bezúhonný
 • je plne spôsobilý na právne úkony
 • je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly
 • má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
 • má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie
 • úspešne vykonal inštruktorskú skúšku

Môžem u vás pracovať aj bez inštruktorského oprávnenia?

Nie, to nie je možné.

Mám inštruktorský kurz. Kedy môžem u vás začať pracovať?

To sa dohodneme na osobnom pohovore kde zistíme obsadenosť v konkrétnom meste a podmienky spolupráce.

Čo je obsahom práce inštruktora EASY autoškoly?

Obsahom práce je teoretický a praktický výcvik žiakov v kurzoch sk. B, prípadne inej skupiny, zapájanie sa do výchovno-vzdelávacích aktivít a propagácie autoškoly.

Výhody práce inštruktora

Práca inštruktora v EASY autoškole má veľa výhod:

 • flexibilné plánovanie si pracovného času
 • možnosť pracovať aj na skrátený úväzok
 • skvelý kolektív, ktorý trávi spolu čas aj mimo pracovnej doby
 • vysoká miera autonómie
 • priestor využiť svoje talenty, schopnosti a nápady v oblasti propagácie autoškoly
 • podpora administratívy a managementu
 • spoločné stretká a teambuildingy

Ak máš záujem, neváhaj a kontaktuj nás na 0948122708 alebo pb@easyautoskola.sk.

 

Ďalšie aktuality