Žena – inštruktorka v autoškole

Keď sa povie “inštruktor autoškoly”, väčšinou si predstavíte muža, ktorý má čo to odšoférované, je pozorný a zodpovedný. Zo skúseností našej autoškoly musím povedať, že študenti často žiadajú už na začiatku kurzu práve ženu – inštruktorku. Čo to ale znamená byť ženou – inštruktorkou?

Môže byť žena dobrá inštruktorka autoškoly?

Myslím, že ani v tomto prípade schopnosť vyučovať v autoškole nezávisí od pohlavia, ale skôr od určitých predpokladov a schopností. Ženy sú dôslednejšie a všeobecne trpezlivejšie. Vedia sa lepšie vcítiť do pozície iného človeka, čo je výborná vlastnosť pre prácu inštruktora. Všeobecne sa očakáva, že budú aj lepšie zorganizované a budú zodpovednejšie čo sa prejaví napr. v chodení načas na dohodnuté miesto, budú dbať viac o informovanosť svojho študenta, nie je to však pravidlom.

Jedným z pozitív tejto práce pre ženu je, že žena – inštruktorka nemá problém so zamestnaním či nedostatkom práce. Flexibilné plánovanie jázd jej umožňuje pracovať taktiež na skrátený úväzok popri inom zamestnaní alebo materskej dovolenke.

Čo je jej nevýhodou?

Žena si horšie poradí s defektom alebo v prípade inej poruchy auta. Údržba auta či teoretická výuka môže byť viac mužskou záležitosťou. V takýchto situáciách však zvyčajne pomôžu ochotní kolegovia. Šikovná inštruktorka sa časom naučí vyučovať aj samotnú teóriu.

Ako sa stať inštruktorkou autoškoly?

Každá adeptka na prácu inštruktorky musí absolvovať inštruktorský kurz. Predpokladom pre prihlásenie sa na kurz pre získanie inštruktorského oprávnenia je minimálna trojročná prax vo vedení motorového vozidla a iné podmienky zhrnuté v tomto článku.  Po záverečnej skúške vo výcvikovom stredisku získa inštruktorský preukaz. Autoškola, ktorá ju chce zamestnať, ju musí prihlásiť na príslušnom Okresnom úrade. Po priradení inštruktorky pod autoškolu môže začať s teoretickou výukou a jazdami. V našej autoškole ponúkame aj takú možnosť venovať sa iba praktickému výcviku, tzn. iba jazdiť.

Byť ženou – inštruktorkou v autoškole už dávno nie je rarita. Niektoré ženy dokonca zakladajú a vlastnia autoškolu. Ženu – inštruktorku dnes nájdeš hlavne v kurzoch pre sk. B.

Ak by ťa práca ženy – inštruktorky autoškoly zaujala, napíš nám email na kubikova@easyautoskola.skalebo volaj 0915 073 651 a zodpoviem tvoje ďalšie otázky.

Ďalšie aktuality